top of page

NLP

 • Nöro-dilbilimsel programlama (NLP)

1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da Richard Bandler ve John Grinder tarafından oluşturulan iletişim, kişisel gelişim ve psikoterapiye dayalı bilimsel bir yaklaşımdır.

Bu iki bilim insanına göre belirli becerilere sahip olan insanlar ile bu becerilerde mükemmelleşmiş olan insanlar arasındaki en temel fark duygu ve düşünce kontrolüdür. 

Nöro, beyin ve sinir sistemini ifade etmektedir, nörolojik sistem demektir, vücudun fizik faaliyetleri ve beş duyu organımızdan gelen bilgileri işleme tarzıyla ilgilidir. Neuro ile insanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır.

 

Linguistik ise kullanılan dilin çevreyle iletişimi ve bunun etkinliğini düzenler. Linguistic ile yaşam deneyimlerinin dil vasıtası ile kodlanması, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisi vurgulanır.

 

Programlama bilgisayar bilimlerindeki programlama kavramından alınmış zihni süreçleri ifade eder. Programming ile istemli ya da istemdışı gerçekleşen, öğrenilmiş davranış kalıpları ve tutumlar vurgulanır. NLP (Neuro-linguistic programming) "Sinir Dili Programlaması" olarak  çevirilen bir kişisel gelişim sistemidir. 

Image by Bret Kavanaugh
Image by Fakurian Design

Kendinizin ya da işletmenizin neden NLP`ye ihtiyaç duyduğuna daha yakından bakalım;

Abstract Background
 • Vizyonunuz, amacınız ve değerleriniz hakkında netlik.

 • Sınırlayıcı inançların üstesinden gelmek.

 • Daha fazla özgüven.

 • Zor insanları yönetmek.

 • Liderlik yeteneklerinin güçlendirilmesi.

 • Problem çözme için yeni stratejiler geliştirmek.

 • Ağrı ve alerjilerle baş etme.

 • Zihniyetiniz üzerinde daha fazla özgürlük ve seçim yaratmak.

 • Büyük ölçekli, daha objektif ve doğru bir analiz elde etmek.

 • Süreçleri kolaylaştırmak ve maliyetleri azaltmak.

 • Müşteri memnuniyetini artmak.

 • Pazarınızı daha iyi anlamak.

 • Çalışanlarınızı güçlendirmek.

 • Gerçek, eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek.

NLP
(
Nöro-dilbilimsel Programlama)

NLP üç temel kavrama dayanmaktadır:

 • Neuro: Bütün davranışlar nörolojik bir sürecin sonucudur.

 • Linguistik: Sinirsel süreçler dil ve iletişim sistemleri yoluyla modeller ve stratejiler halinde temsil edilir, düzenlenir ve sıralanır.

 • Programlama: Bir sistemin unsurları belirli sonuçlara ulaşmak için düzenlenir veya programlanır.

İşletmenizin neden NLP`ye ihtiyaç duyduğuna daha yakından bakalım;

 • Büyük ölçekli, daha objektif ve doğru bir analiz elde etmek.

 • Süreçleri kolaylaştırmak ve maliyetleri azaltmak.

 • Müşteri memnuniyetini artmak.

 • Pazarınızı daha iyi anlamak.

 • Çalışanlarınızı güçlendirmek.

 • Gerçek, eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek.

Image by Kevin Matos

NLP Kurumsal işim için

Detaylı bilgi ve ücret için irtibata geçin.

NLP Bireysel kendim in

Detaylı bilgi ve ücret için irtibata geçin.

bottom of page